Bùi Ngọc Tấn ở Châu Âu

Ảnh: Phút đầu tiên đặt chân tới Bruges, Bỉ, một trong những thành phố đẹp nhất Châu Âu. 

 

Ảnh:  Tới phố Nhân Quyền ở Nuremberg 

 

Ảnh: Một bức ảnh với các cụ Marx, Engels (Berlin) những người của lịch sử.  

 

 Ảnh: Sững sờ trước vẻ đẹp kỳ lạ của những bức tượng ở Leipzich. 

 

Ảnh: Cổng Brandenburg, biểu tượng của Berlin.  

 

Ảnh: Tới bức tường Berlin, bức tường ô nhục dấu vết một thời chia cắt và chiến tranh lạnh. 

 

Ảnh: Không thể không đến thăm tháp Eiffel 

 

 Ảnh: Đi tàu Bateaux Mouches trên sông Seine, Paris. 

 

Ảnh: Quảng trường Tự Do (nơi trước đây là ngục Bastille) 

040907C_BNT_Munchen 

Ảnh: Bùi Ngọc Tấn ở Munich, Đức 

  

040907ZF_BNT_Salzburg 

 Ảnh: Bùi Ngọc Tấn chụp trước nhà của Mozart tại Salzburg, Áo

%d bloggers like this: